Badania dynamiczne nośności pali, grodzic stalowych

Badania dynamiczne nośności pali są dopuszczoną i znormalizowaną w Polsce metodą badań (normy PN-EN 1997-1, PN-EN 12699). Tańsze i szybsze w realizacji aniżeli badania statyczne. Nie wymagają stosowania pali kotwiących ani balastu.


Posiadamy dużą bazę danych badań referencyjnych i dlatego nie zawsze musimy wykonywać badania korelacyjne na nowych inwestycjach. Metoda ta pozwala na znacznie szybsze wykonywanie badań, prowadząc bezpośrednio do oszczędności czasu i pieniędzy wszystkich uczestników budowy.