Badania ciągłości pali

Badania ciągłości pali metodą niskonaprężeniową to badania jakości wykonania pali betonowanych w gruncie.  Zaleca się badanie ciągłości pali na każdym fundamencie, szczególnie, gdy w trakcie wykonania pali powstały wątpliwości co do ciągłości betonowania trzonu pala lub w przypadku występowania szczególnych warunków gruntowych, np. napiętego zwierciadła wody.