Pomiary inklinometryczne

Pomiary inklinometryczne pionowe służą do pomiaru profilu pionowego odkształceń gruntu, przemieszczeń gruntu, odkształceń ścian szczelinowych i szczelnych.
Pomiary inklinometryczne poziome zwykle stosowane do pomiarów odkształceń konstrukcji zmiennych lub przemieszczeń gruntu np. nasypów.