Inwentaryzacja zabudowy

Kluczowym dla prawidłowego określenia programu badań oraz dla późniejszej oceny wpływu robót budowlanych na otoczenie jest prawidłowo wykonana inwentaryzacja. Prace obejmują wykonanie dokumentacji fotograficznej ze szczególnym uwzględnieniem istniejących już uszkodzeń.