Dbamy o bezpieczeństwo Filharmonii Śląskiej

W ścisłym centrum Katowic powstaje nowy budynek. Przy ul. Opolskiej, nieopodal Filharmonii Śląskiej budowany jest obiekt mieszkalny z garażem podziemnym. Nowopowstający budynek wypełni wolną przestrzeń między budynkiem Filharmonii Śląskiej, hotelem B&B oraz budynkiem usługowym zlokalizowanym przy ul. Opolskiej 14. Wykonywanie głębokich wykopów w tak ścisłej zabudowie wymaga ogromnego doświadczenia od wykonawcy prac budowlanych oraz odpowiedniego zabezpieczenia. Na potrzeby realizacji inwestycji, dla zapewnienia bezpieczeństwa sąsiadujących obiektów, zdecydowano się na zainstalowanie systemu monitoringu w budynku filharmonii. Prace realizowane przez Metris polegały na wykonaniu dokładnej inwentaryzacji stanu technicznego sąsiadującej zabudowy, opracowaniu programu monitoringu konstrukcji oraz montażu i konfiguracji systemu. W budynku filharmonii zainstalowaliśmy czujniki, które w sposób ciągły będą monitorować stan konstrukcji obiektu, ustawiliśmy wartości poziomów ostrzegawczych i alarmowych oraz wprowadziliśmy dane kontaktowe osób, które mają być powiadomione natychmiast, jeżeli prace na budowie zaczną ingerować w sposób zagrażający istniejącej zabudowie. Na potrzeby tej inwestycji wykonujemy pomiary drgań zgodnie z PN-B-02170 oraz pomiary wychylenia ścian.

System ciągłego monitoringu zwiększa bezpieczeństwo prowadzenia prac budowlanych. Montaż sieci czujników i odpowiednia ich konfiguracja pozwala na minimalizowanie ryzyka wykonywania prac rozbiórkowych, podbijania fundamentów czy wykonywania głębokich wykopów. Ciągły nadzór nad stanem sąsiadującej zabudowy pozwala na dużo szybszą reakcję niż w przypadku pomiarów geodezyjnych wykonywanych w określonych odstępach czasu.

Systemy monitoringu konstrukcji zawsze szyjemy na miarę.

Więcej informacji:
http://www.metris.com.pl/p/78,pomiar_drgan
http://www.metris.com.pl/p/81,pomiary_odksztalcen_budynkow