Rumia - dynamiczne badanie nośności

Dynamiczne badania nośności pali może stanowić alternatywę dla tradycyjnego badania wykonywanego statycznie. W warunkach, gdy badanie statyczne wymaga wykonania dodatkowych pali kotwiących lub przywiezienia balastu, badanie dynamiczne zyskuje jeszcze bardziej na atrakcyjności pod względem terminowym oraz finansowym.

Samo badanie dynamiczne jest szybsze w realizacji, a co za tym idzie tańsze niż badanie statyczne. W trakcie jednego dnia możliwe jest wykonanie kilku badań, co w przypadku badań statycznych często bywa niemożliwe. Jednak wykonanie i prawidłowa interpretacja uzyskanych danych wymaga dużego doświadczenia oraz bazy danych, która pozwoli na odpowiednią korelację.

Na początku września 2019 wykonaliśmy dwa dynamiczne badania nośności pali CFA Ø600 w ramach posadowienia mostu M1 w Rumi. Wykonanie dokumentacji geologicznej wykazało konieczność posadowienia obiektu na palach fundamentowych.  Ze względu na niewielki rozmiar konstrukcji ilość pali również nie była znacząca. Cały obiekt zaprojektowany został na 16 palach CFA. W takim przypadku badania sprawdzające poprawność założeń oraz wykonania posadowienia stanowią duży udział w wartości robót fundamentowych. W tym wypadku wykonanie badania dynamicznego było ekonomicznie i technicznie uzasadnione.

Na zlecenie naszego Klienta opracowaliśmy projekt oraz wykonaliśmy dwa dynamiczne badania nośności, które potwierdziły założenia projektowe. Wykonane pale osiągnęły zaprojektowaną nośność, co oznacza, że bezpiecznie można przejść do kolejnych etapów realizacji zadania.

 

Więcej informacji: https://www.metris.com.pl/p/58,badania_dynamiczne_nosnosci_pali_grodzic_stalowych