Białystok - statyczne badanie nośności oraz badania ciągłości pali CFA

W lipcu 2019 na zlecenie firmy Stump-Hydrobudowa Sp. z o.o. wykonaliśmy badania sprawdzające poprawność wykonania posadowienia obiektu mostowego M4 w ramach realizacji zadania pn.: Budowa węzła drogowego w Porosłach ul. Gen. F. Kleeberga – droga krajowa Nr 8 – droga wojewódzka Nr 676 – ul. Aleja Jana Pawła

Wiadukt drogowy nad torami kolejowymi posadowiony został na palach CFA o średnicy 800mm. Nasz zakres prac obejmował wykonanie statycznego badania nośności dla dwój pali, po jednym na każdej podporze oraz badaniu ciągłości wszystkich pali stanowiących posadowienie obiektu. Ze względu na rozmieszczenie pali fundamentowych stanowiska do próbnych obciążeń wykonane były liniowo. Pewnym wyzwaniem było również wykonanie badań na palach, dla których zbrojenie przewyższało poziom góry głowicy o 1,2 m. Zastosowane do zbrojenia pali pręty miały średnicę 32mm, a zagęszczenie było dość znaczne. W tym wypadku zdecydowaliśmy się na wykonanie przedłużenia pali za pomocą rury stalowej, którą ulokowaliśmy we wnętrzu kosza zbrojeniowego na przygotowanej wcześniej głowicy.  Badania ciągłości pali wykonywaliśmy w dwóch etapach, bezpośrednio po wykonaniu pali dla każdej podpory.

Po zrealizowaniu całego zakresu otrzymaliśmy referencje co świadczyć może tylko o zadowoleniu naszego Klienta. Zawsze staramy się, aby nasze przygotowanie oraz jakość naszych prac była zadowalająca na każdym etapie realizacji.

Więcej informacji:
https://www.metris.com.pl/p/57,badania_statyczne_nosnosci__pali
https://www.metris.com.pl/p/73,badania_ciaglosci_pali