LCS Kutno - poziome statyczne badania nośności pali

W ramach realizacji inwestycji pn.: Wykonanie robót budowlanych w obszarze LCS Kutno - odcinek Żychlin - Barłogi w ramach projektu pn. „Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa-Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew-Swarzędz”na zlecenie Budimex S.A. oraz Strabag Sp. z o.o. wykonaliśmy badania nośności pali, które stanowią posadowienie ekranów akustycznych. Specyfikacja techniczna określała ilość i rodzaj badań jakim należało poddać wykonane pale. W ramach kontroli jakości należało wykonać pomiar przemieszczenia pali w planie, wysokości głowicy, pochylenia oraz dokonać próbnych obciążeń na siły poziome. Próba przeprowadzona miała być dla 1 pala na każde 250 szt. wykonanych.

Pale fundamentowe  w zależności od funkcji, którą spełniają jako element konstrukcji obiektu przenoszą obciążenia pionowe lub poziome. Pionowe obciążenia towarzyszą zazwyczaj budynkom natomiast pozioma składowa obciążenia istotna jest w przypadku np. ekranów akustycznych. Norma PN-83-B-02482 „Nośność pali i fundamentów palowych” opisuje sposób projektowania i pomiarów elementów poddanych obciążeniu poziomemu.

Podczas przeprowadzania próbnego bocznego obciążenia pali przemieszczenie poziome należy mierzyć w dwóch poziomach. Wzajemna odległość punktów pomiarowych nie powinna mniejsza niż 1,0 m. Obciążenie boczne należy zwiększać stopniowo tak, aby poszczególne stopnie były jednakowe i równały się około 0,1 części projektowanego obciążenia Hn. Szczegółowy opis badania znajduje się w przytoczonej powyżej normie.

Więcej informacji:
https://www.metris.com.pl/p/57,badania_statyczne_nosnosci__pali

pobierz projekt