Polska norma

Wibracje, czyli drgania mechaniczne stanowią dodatkowe obciążenie dla budynków, niezależnie od źródła ich pochodzenia. Norma PN-85/B-02170 zawiera szczegółowe regulacje w zakresie dokonywania ocen wpływu drgań na obiekty. Podstawą ocen są wyniki pomiarów drgań przekazywanych przez podłoże na budynki; rozważany zakres częstotliwości drgań to 1 – 100 Hz.

Zgodnie z normą, oceny drgań można dokonywać w sposób pełny lub przybliżony. W przypadku oceny przybliżonej stosuje się skale:

Dzięki normie PN-85/B-02170 można określić strefy wpływu drgań na budynek:

W Metris świadczymy usługi pomiaru drgań w ramach monitoringu konstrukcji.