Analiza wbijalności

Przygotowanie się do kolejnych projektów wymaga od firm geotechnicznych odpowiedniego przygotowania, zarówno pod kątem terminowym jak i sprzętowym. Pełnym sukcesem realizacyjnym jest dostosowanie zaplecza do warunków gruntowych, co pozwala na sprawną realizację przy jednoczesnym zapewnieniu korzystnego wyniku finansowego.

Starając się wykorzystać naszą wiedzę w pomocy realizowania powyższych celów. Wprowadziliśmy do naszej oferty dodatkową usługę – analizę wbijalności. Analiza wbijalności określa wymagania sprzętowe konieczne dla pogrążenia danego elementu w konkretnych warunkach gruntowych.

Do realizacji obliczeń korzystamy z oprogramowania dostarczanego przez Pile Dynamics, Inc, niekwestionowanego lidera rozwiązań związanych z badaniem nośności fundamentów pośrednich.

GRLWEAP to oprogramowanie dla wiodących w branży profesjonalistów w zakresie palowania na całym świecie. Stosowane przez nas oprogramowanie wyznacza:

  • Oblicza opór gruntu, dynamiczne naprężenia pali i nośność pali;
  • Pomaga dobrać odpowiedni młot i sposób pogrążania pali do oczekiwań związanych z gruntem i nośnością;
  • Szacuje całkowity czas pogrążania elementu w danych warunkach gruntowych.

 

GRLWEAP to program do analizy pogrążalności fundamentów palowych, podczas wprowadzania w grunt przez uderzenie lub młot wibracyjny. Opracowany na początku lat siedemdziesiątych program został ulepszony i stale poddawany jest kolejnym modyfikacjom, dodawane są nowe funkcje, które pomagają poprawić dokładność przewidywanych nośności, liczby uderzeń i czasu pogrążania.

Doświadczenie, które zbieraliśmy w ciągu ostatnich 20 lat możemy wykorzystać także teraz! Wykonywane przez nas obliczenia pozwolą Państwu dostosować sprzęt do warunków na budowie i określić czas niezbędny do realizacji zadania. Przekazane informacje mogą pomóc w procesie zarządzania ryzykiem oraz wyceny projektów.

 

Zapraszamy do kontaktu
Jakub Łudczak
600 563 899
jlu@metris.com.pl