Tajwan - dynamiczne badania nośności

Lato 2019 obfitowało w naszej firmie w ciekawe projekty oraz egzotyczne podróże. We współpracy z cp test (Dania) oraz DMT (Niemcy) podjęliśmy się wykonania badań dynamicznych na obcym kontynencie, a dokładniej poza kontynentem, ale bardzo daleko od domu.

Firma Ørsted zaplanowała wykonanie farmy wiatrowej w cieśninie Tajwańskiej. Po opracowaniu wstępnego zakresu zaplanowana została faza optymalizacji, zwłaszcza w zakresie obciążeń pochodzących od wiatru i aktualizacja warunków posadowienia turbin.

Doświadczenie w realizacji zadań typu offshore było ważnym kryterium wyboru wykonawcy Generalnym wykonawcą zadania została firma Per Aarsleff, jako jeden z podmiotów należących do duńskiego koncernu zostaliśmy zaproszeni do realizacji związanej z wykonanie badań nośności wbijanych pali. Faza badań podzielona była na badania dynamiczne oraz badanie statyczne wykonywane na stalowych palach wbitych w dno morza. Stalowe pale rurowe o długości 75 m i średnicy 1,5 m wprowadzane były w grunt za pomocą, specjalnie dla tego celu zaprojektowanej, ramy umieszczonej na dnie, która utrzymywała pionowość oraz odpowiednie odległości między palami.

Prace na Tajwanie rozpoczęły się w czerwcu 2019. Przed instalacją pale zostały wyposażone w czujniki pomiarowe i kilometry kabli niezbędne do późniejszego zbierania danych i przeprowadzania analiz dynamicznych. Ostateczna faza przeprowadzona była 23 sierpnia 2019 i zakończyła się potwierdzeniem wcześniejszych założeń.

Praca przy realizacji tego typu zadań przypomina oglądanie Discovery Channel. Dało nam to możliwość ogromnego poszerzenia kompetencji, wiedzy oraz nawiązania relacji z osobami, z którymi w przyszłości będziemy mogli wymieniać doświadczenia.

Dla lepszego zobrazowania skomplikowania zadania zapraszamy do obejrzenia filmu:

https://vimeo.com/394381685