Centrum Przesiadkowe w Opolu - inwentaryzacja stanu technicznego

W styczniu 2020 w ramach współpracy z Warbud S.A. wykonaliśmy inwentaryzację stanu technicznego budynków znajdujących się w sąsiedztwie budowanego Centrum Przesiadkowego w Opolu.

Inwentaryzacja stanu technicznego_wizualizacja

Inwestycja zlokalizowana jest w ścisłym centrum Opola, co oznacza duże zurbanizowanie terenu i konieczność inwentaryzacji wielu obiektów. Wykonanie szczegółowej dokumentacji fotograficznej pomaga oszacować ryzyka związane z realizacją robót budowlanych oraz w znaczący sposób ułatwia weryfikację powstałych roszczeń. Rozwiązanie to jest korzystne dla obu stron, gdyż na podstawie dokumentacji wykonanej bezpośrednio przed rozpoczęciem prac możliwe jest porównanie stanu technicznego w dowolnym momencie trwania budowy. Dokumentacja powinna być przygotowana w dokładny i uporządkowany sposób, prezentując stan ogólny obiektów oraz wszelkie szczegóły w postaci rys, pęknięć, ubytków itp. Dla każdego obiektu, jeżeli jest to możliwe powinien dołączony być protokół sporządzony podczas inwentaryzacji stanu technicznego. Dokument powinien zawierać ogólne informacje o obiekcie takie jak rodzaj konstrukcji, typ fundamentów, rok budowy, oraz opis uszkodzeń zaobserwowanych w trakcie wykonywania dokumentacji zdjęciowej.

Zlecenie realizowane dla Warbud S.A. obejmowało wykonanie inwentaryzacji stanu technicznego 6 budynków oraz lokali mieszkalnych i użytkowych. Łącznie wykonano ponad 2000 zdjęć wysokiej rozdzielczości dokumentujących uszkodzenia elewacji oraz wyznaczonych wnętrz.

Inwentaryzacja stanu technicznego_Opole

 

Więcej informacji:

https://www.metris.com.pl/p/77,inwentaryzacja_zabudowy