Terminal Promowy w Świnoujściu - dynamiczne i statyczne badania nośności pali

Lato to wspaniała pora, żeby wybrać się nad morze. Tym bardziej więc ucieszyło nas, że Aarsleff Sp. z o.o. latem 2020 realizować będzie zadanie pn.: „Przystosowanie infrastruktury Terminalu Promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego. Budowa oraz przebudowa obiektów i urządzeń budowlanych (infrastruktury portowej) Terminalu Promowego w Świnoujściu”.

Do naszego zadania należy wykonanie nadań nośności pali rurowych metodą statyczną i dynamiczną.

Wyniki pomiaru dynamicznego opracowano metodą CAPWAP, gdzie dokonano analizy fali powrotnej. W oparciu o równanie ruchu pala pogrążonego w gruncie opisano matematycznie funkcję fali powrotnej. Parametrami funkcji fali powrotnej są: nośność pala na pobocznicy, nośność stopy pala, adekwatne współczynniki tłumienia, przemieszczenia pala, dla których następuje pełna mobilizacja współpracy gruntu i pala na pobocznicy i w stopie, przemieszczenia, dla których następuje odciążenie gruntu w stopie i na pobocznicy w trakcie ruchu pala w górę spowodowanego sprężystym zachowaniem się gruntu i pala, masa gruntu, która w sposób trwały może łączyć się z palem. Sterując wszystkimi parametrami otrzymano kształt teoretycznej fali powrotnej, który odpowiada kształtowi fali powrotnej otrzymanej w trakcie pomiarów. Jako wynik otrzymano nośność pala. Wynikiem pośrednim jest zależność osiadania pala od obciążenia.

 

Zapraszamy też do obejrzenia filmy z realizowanej inwestycji.

 DLT Świnoujście

https://youtu.be/mn3Tr_ZdX7U

 

Więcej informacji:

https://www.metris.com.pl/p/58,badania_dynamiczne_nosnosci_pali_grodzic_stalowych