Geotechnika

Roboty geotechniczne ze względu na wysoki stopień skomplikowania oraz istotną rolę, którą stanowią dla całego procesu inwestycyjnego należy kontrolować zgodnie z obowiązującymi normami. Do najczęściej wykonywanych badań należą próbne obciążenia statyczne, dynamiczne, badania ciągłości czy badania kotew gruntowych.