Geotechnika

Prowadzimy badania i pomiary inklinometryczne oraz poziomu wibracji przy budowach por­ tów,  linii kolejowych, głębokich wykopów wykonywanych  w terenie zabudowanym oraz na terenie zakładów przemysłowych w sąsiedztwie wrażliwych instalacji.

Badania statyczne nośności  pali

Badania statyczne nośności pali

Badania dynamiczne nośności pali, grodzic stalowych

Badania dynamiczne nośności pali, grodzic stalowych

Badania ciągłości pali

Badania ciągłości pali

Pomiary inklinometryczne

Pomiary inklinometryczne

Badania kotew gruntowych

Badania kotew gruntowych

Pomiar wibracji

Pomiar wibracji

Analiza wbijalności - Driveability

Analiza wbijalności - Driveability

Odbiory platfrom roboczych