Badania statyczne nośności pali

Badania statyczne to tradycyjna metoda pomiaru nośności pali przy wciskaniu, wyciąganiu lub obciążeniu poziomym. Wykonywane są wg procedury podanej w PN-83/B-02483, która jest zgodna z zaleceniami Międzynarodowego Komitetu Geotechnicznego i innych procedur dostosowanych do charakteru obciążeń użytkowych. Przebieg badania ustala się na podstawie wytycznych normowych lub opracowanych na potrzeby konkretnej realizacji. Obciążenia próbne pala należy zadawać stopniami do maksymalnej zadanej wartości. Odczyty osiadań pala testowego należy wykonywać w równych odstępach czasowych aż do ustabilizowania wartości. Pomiar siły wykonywany jest poprzez odczyt ciśnienia w manometrze. Kontrolę przemieszczeń głowic pali wykonuje się przy pomocy niwelatora. Badanie statyczne nośności pali wykonywane może być z wykorzystaniem pali kotwiących, balastu lub przy zastosowaniu konstrukcji oporowej oraz dodatkowego balastu.
Istnieje również możliwość wykonania badania z zastosowaniem siłownika, który umieszczony jest wewnątrz pala. Pozwala to na wykorzystanie części pala jako konstrukcji oporowej i wyeliminowanie konieczności wykonania dodatkowych pali kotwiących.

 

Próbne obciążenia pali - FAQ

 

Jak określić nośność pali fundamentowych?

Nośność pali fundamentowych wyznaczana jest obliczeniowo w trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej. Po wykonaniu pali w gruncie przeprowadzane są badania nośności, w celu potwierdzenia założeń projektowych. Badania można wykonać metodą statyczną lub dynamiczną. Wyniki testów pozwalają na ocenę nośności w zależności od warunków gruntowych i projektowego obciążenia.

 

Próbne obciążenie pali wg Eurokodu

Eurokod 7 (EN 1997) to europejska norma dotycząca projektowania geotechnicznego, która określa zasady i wymagania dotyczące analizy i projektowania konstrukcji w związku z warunkami geotechnicznymi. W przypadku badań nośności pali fundamentowych, Eurokod 7 skupia się na uwzględnieniu różnorodnych warunków gruntowych oraz obciążeń działających na pali. Norma ta opiera się na aktualnej wiedzy naukowej i praktyce inżynierskiej, dając inżynierom narzędzia do wykonywania kompleksowych analiz i projektów. Kluczowym jest doświadczenie projektanta, który na podstawie wiedzy i metod obliczeniowych może dobrać odpowiednią ilość oraz lokalizację pali, które mają być objęte badaniami nośności.

Od czego zależy nośność pali?

Nośność pali fundamentowych zależy od kilku kluczowych czynników:

  1. Parametry gruntu
  2. Materiał i geometria pala: Rodzaj materiału (beton, stal, drewno) oraz kształt, średnica i długość pala.
  3. Metoda instalacji: Technika wbicia, wiercenia lub wciskania pala wpływa na interakcję z gruntem.
  4. Warunki hydrogeologiczne: Poziom wód gruntowych i ich zmiany mogą wpływać na nośność pala.

Aktualności

Zobacz pełną listę ›
AUTOSTRADA A1 ODC. F - CZĘSTOCHOWA

AUTOSTRADA A1 ODC. F - CZĘSTOCHOWA

więcej
Promenada w Kórniku - badania nośności pali

Promenada w Kórniku - badania nośności pali

więcej
Białystok - statyczne badanie nośności oraz badania ciągłości pali CFA

Białystok - statyczne badanie nośności oraz badania ciągłości pali CFA

więcej
Bielsko-Biała - statyczne badanie nośności pali

Bielsko-Biała - statyczne badanie nośności pali

więcej
LCS Kutno - poziome statyczne badania nośności pali

LCS Kutno - poziome statyczne badania nośności pali

więcej