Badania statyczne nośności pali

Badania statyczne to tradycyjna metoda pomiaru nośności pali przy wciskaniu, wyciąganiu lub obciążeniu poziomym. Wykonywane są wg procedury podanej w PN-83/B-02483, która jest zgodna z zaleceniami Międzynarodowego Komitetu Geotechnicznego i innych procedur dostosowanych do charakteru obciążeń użytkowych. Przebieg badania ustala się na podstawie wytycznych normowych lub opracowanych na potrzeby konkretnej realizacji. Obciążenia próbne pala należy zadawać stopniami do maksymalnej zadanej wartości. Odczyty osiadań pala testowego należy wykonywać w równych odstępach czasowych aż do ustabilizowania wartości. Pomiar siły wykonywany jest poprzez odczyt ciśnienia w manometrze. Kontrolę przemieszczeń głowic pali wykonuje się przy pomocy niwelatora. Badanie statyczne nośności pali wykonywane może być z wykorzystaniem pali kotwiących, balastu lub przy zastosowaniu konstrukcji oporowej oraz dodatkowego balastu.
Istnieje również możliwość wykonania badania z zastosowaniem siłownika, który umieszczony jest wewnątrz pala. Pozwala to na wykorzystanie części pala jako konstrukcji oporowej i wyeliminowanie konieczności wykonania dodatkowych pali kotwiących.

Aktualności

Zobacz pełną listę ›
AUTOSTRADA A1 ODC. F - CZĘSTOCHOWA

AUTOSTRADA A1 ODC. F - CZĘSTOCHOWA

więcej
Promenada w Kórniku - badania nośności pali

Promenada w Kórniku - badania nośności pali

więcej
Białystok - statyczne badanie nośności oraz badania ciągłości pali CFA

Białystok - statyczne badanie nośności oraz badania ciągłości pali CFA

więcej
Bielsko-Biała - statyczne badanie nośności pali

Bielsko-Biała - statyczne badanie nośności pali

więcej
LCS Kutno - poziome statyczne badania nośności pali

LCS Kutno - poziome statyczne badania nośności pali

więcej