Badania ciągłości pali

Opis badania:

Badanie ciągłości pali metodą niskonaprężeniową służy do weryfikacji jakości wykonania pali betonowanych w gruncie.

Badanie polega na pomiarze przebiegu fali, która wywołana jest przez uderzenie specjalnym młotkiem w głowicę pala. Mierząc prędkość rozchodzenia się fali w ośrodku możliwe jest określenie długości pala.

W przypadku zmian w przekroju (przewężenia lub pogrubienia) część fali odbija się wcześniej, co widoczne jest w mierzonych wartościach.

 

Bazowym parametrem na podstawie którego szacowana jest długość/ciągłość pala jest prędkość fali sprężystej zależna od takich składowych jak moduł odkształcenia i gęstość ośrodka Powyższe parametry są związane z procesem dojrzewania betonu (w tym właśnie jego gęstości), dla którego wraz ze wzrostem wytrzymałości wzrasta moduł sprężystości a ten z kolei ma bezpośredni wpływ na przyrost prędkości rozchodzenia się fali sprężystej, dlatego bardzo ważny w tym wypadku jest minimalny wiek pala.

 

Przepisy:

ASTM D5882-07

 

Wynik badania:

Wynikiem przeprowadzonego badania są wykresy przedstawiające przebieg fali wzdłuż badanego elementu.

 Metris-badanie ciągłości pala

 

Przygotowanie pali/kolumn:

 

Przeciwwskazania:

 

 

 

Do niewątpliwych zalet technologii jest szybkość badania, brak dodatkowych konstrukcji oraz łatwość przeprowadzenia badania i jego niska cena.

Aktualności

Zobacz pełną listę ›
Białystok - statyczne badanie nośności oraz badania ciągłości pali CFA

Białystok - statyczne badanie nośności oraz badania ciągłości pali CFA

więcej