Badania ciągłości pali

Badania ciągłości pali metodą niskonaprężeniową to badania jakości wykonania pali betonowanych w gruncie.  Zaleca się badanie ciągłości pali na każdym fundamencie, szczególnie, gdy w trakcie wykonania pali powstały wątpliwości co do ciągłości betonowania trzonu pala lub w przypadku występowania szczególnych warunków gruntowych, np. napiętego zwierciadła wody. 

Badanie polega na pomiarze przebiegu fali, która wywołana jest przez uderzenie specjalnym młotkiem w głowicę pala. Mierząc czas powrotu odbitego sygnału oraz znając prędkość rozchodzenia się fali w ośrodku można określić długość pala. W przypadku zmian w przekroju (przewężenia lub pogrubienia) część fali odbija się wcześniej, co widoczne jest w  mierzonych wartościach.

Do niewątpliwych zalet technologii jest szybkość badania, brak dodatkowych konstrukcji oraz łatwość przeprowadzenia badania i jego niska cena.

Realizacje

Zobacz pełną listę ›
Białystok - statyczne badanie nośności oraz badania ciągłości pali CFA

Białystok - statyczne badanie nośności oraz badania ciągłości pali CFA

więcej