Pomiar wibracji

Pracom na budowie bardzo często towarzyszą wibracje powstające podczas wykorzystania ciężkiego sprzętu, robót rozbiórkowych, wibrowania grodzic stalowych czy wbijania pali. Prowadzenie bieżącej kontroli poziomu drgań pozwala na zabezpieczenie sąsiedniej zabudowy przed uszkodzeniami. Pomiary wibracji wykonywane są również w celu kontroli wartości przekazywanych na budynki przez podłoże gruntowe, a pochodzące od ruchu kołowego, kolejowego lub działalności przemysłowej.
Do oceny wpływu drgań stosujemy najczęściej DIN 4150-3 Structural Vibration Part3: Effect of vibration on structures, PN-B-02170:1985 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki oraz PN-B-02171 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach.