Monitoring konstrukcji

Oferujemy prace i pomiary, których celem jest zabezpieczenie interesów Inwestora i Wykonawcy przed potencjalnymi roszczeniami właścicieli nieruchomości zlokalizowanych w sasiedztwie budowy.

Inwentaryzacja zabudowy

Inwentaryzacja zabudowy

Pomiar drgań

Pomiar drgań

Pomiar rozwarcia rys

Pomiar rozwarcia rys

Monitoring konstrukcji

Monitoring konstrukcji

Pomiary tensometryczne

Pomiary tensometryczne

Monitoring osuwisk

Monitoring osuwisk

Pomiary inklinometryczne

Pomiary inklinometryczne

Monitoring konstrukcji dachów hal stalowyc

Monitoring konstrukcji dachów hal stalowyc