Monitoring konstrukcji

Oferujemy prace i pomiary, których celem jest zabezpieczenie interesów Inwestora i Wykonawcy przed potencjalnymi roszczeniami właścicieli nieruchomości zlokalizowanych w sasiedztwie budowy.

Inwentaryzacja zabudowy

Inwentaryzacja zabudowy

Pomiar drgań

Pomiar hałasu

Pomiar rozwarcia rys

Pomiar rozwarcia rys

Monitoring konstrukcji

Monitoring konstrukcji

Pomiary tensometryczne

Monitoring osuwisk

Monitoring osuwisk