Inwentaryzacja zabudowy

Kluczowym dla prawidłowego określenia programu badań oraz dla późniejszej oceny wpływu robót budowlanych na otoczenie jest prawidłowo wykonana inwentaryzacja stanu technicznego istniejących obiektów budowlanych. Prace powinny obejmować wykonanie dokumentacji zdjęciowej oraz opisowej w obecności właściciela lub zarządcy obiektu. Dokumentacja, która ma w późniejszym etapie przynieść korzyść zarówno właścicielowi jak i firmie, która podjęła się wykonania robót budowlanych w sąsiedztwie istniejących obiektów musi być wykonana w sposób skrupulatny. Protokół dotyczący każdego obiektu powinien zawierać informacje o wieku konstrukcji, rodzaju użytych do budowy elementów, uszkodzeniach, które pojawiły się w przeszłości oraz wykonanych istotnych naprawach. Zinwentaryzowane powinny zostać wszelkie uszkodzenie w postaci rys, pęknięć i ubytków. Uszkodzenia należy opisać nadając im numer, lokalizując je na schemacie obiektu, wykonując pomiar długości i rozwarcia oraz dokumentując na fotografiach. Dokumentacja zdjęciowa zawarta w części opisowej zawiera jedynie poglądowe zdjęcia prezentujące ogólny stan techniczny obiektu. Całość zawarta jest, w zależności od rozmiaru na płycie CD, pendrive lub na dysku przenośnym. Do dokumentacji załączone są protokoły podpisywane osobno dla każdego obiektu lub mieszkania z właścicielem lub zarządcą.

Poprawienie wykonana dokumentacja może posłużyć do sporządzenia wytycznych dla bezpiecznej realizacji prac oraz może stanowić podstawę do rozmów na temat roszczeń.

Inwentaryzacje stanu technicznego obiektów budowlanych wykonywane przez Metris dostosowane są do parametrów obiektów oraz oczekiwań klientów.
Ze względu na skomplikowanie konstrukcji dokumentacja fotograficzna powstaje jako:
- tradycyjne zdjęcia wysokiej rozdzielczości;
- zdjęcia w wykonywane za pomocą kamery 360˚;
- zdjęcia wykonywane za pomocą drona;
- ortoobrazy;
- nagrania odcinków dróg z możliwością pomiarów długości i powierzchni uszkodzeń.

 

Inwentaryzacja Budynku. Co to jest?

Inwentaryzacja budynku to procedura mająca na celu zebranie kompleksowych informacji dotyczących stanu technicznego danego obiektu. Jest to nie tylko spis techniczny, ale również analiza struktury, instalacji oraz wszelkich elementów składowych budynku. Proces ten jest nieodzowny przy wszelkich pracach modernizacyjnych, remontowych czy przy zmianie sposobu użytkowania budynku.

Inwentaryzacja Budynku. Kiedy jest potrzebna?

Inwentaryzacja budynku jest niezbędna w różnych sytuacjach. Przede wszystkim, wymagana jest przed wszelkimi pracami modernizacyjnymi czy remontowymi. Ponadto, przy zmianie właściciela nieruchomości, inwestycji deweloperskich, czy planowaniu przekształceń przestrzennych, inwentaryzacja jest nieodzowna. Warto również pamiętać o konieczności inwentaryzacji przed rozpoczęciem procesu sprzedaży lub zakupu nieruchomości.

Inwentaryzacja budynku. Co powinna zawierać?

W trakcie inwentaryzacji budynku, należy szczegółowo zbadać i udokumentować wszelkie elementy składowe obiektu. Obejmuje to analizę stanu technicznego konstrukcji, instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, grzewczej, a także wszelkich usytuowań architektonicznych. Dokładność oraz kompleksowość zebranych informacji są kluczowe dla prawidłowego przebiegu procesu inwentaryzacji.

Ekspertyza Budowlana. Kto ją wykonuje?

Ekspertyza budowlana powinna być przeprowadzona przez doświadczonych specjalistów, w tym inżynierów budownictwa. Tylko osoby z odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem są w stanie w pełni zrozumieć oraz ocenić wszystkie aspekty techniczne budynku.

Ekspertyza Budowlana. Rodzaje

W ramach ekspertyz budowlanych wyróżniamy kilka rodzajów. Ekspertyza ogólna obejmuje kompleksową analizę stanu technicznego budynku. Ekspertyza szczegółowa skupia się na konkretnych elementach, takich jak np. konstrukcja czy instalacje. Istnieje także ekspertyza sądowa, która może być wymagana w przypadku sporów dotyczących nieruchomości.

Ekspertyza Budowlana Starego Domu

Stare domy, z racji swojego wieku, wymagają szczególnie starannej ekspertyzy. Często konieczne są dodatkowe badania mające na celu określenie ewentualnych uszkodzeń czy degradacji materiałów użytych do budowy.

Ekspertyza Budowlana Mieszkania

Inwentaryzacja mieszkania to szczególnie ważny element procesu, zwłaszcza w kontekście transakcji sprzedaży. Ocena stanu technicznego instalacji, ścian, podłóg i innych elementów jest kluczowa dla potencjalnych nabywców.

Ekspertyza Budowlana Budynku i Pomieszczeń

Proces inwentaryzacji obejmuje nie tylko sam budynek, ale także przyległe pomieszczenia, garaże czy inne konstrukcje na posesji. Kompleksowa analiza pozwala na uzyskanie pełnego obrazu stanu technicznego całego obiektu.

Ekspertyza Budowlana. Prawo Budowlane

Ekspertyza budowlana musi być zgodna z przepisami prawa budowlanego. Istnieją określone normy i wytyczne, które określają zakres oraz sposób przeprowadzenia tego procesu. Zgodność z prawem budowlanym jest kluczowa dla ważności i skuteczności inwentaryzacji.

Podsumowując, inwentaryzacja techniczna budynków i ekspertyza budowlana są nieodzowne w procesie zarządzania nieruchomościami. Dla inżyniera budownictwa, to nie tylko praca, ale także odpowiedzialność za bezpieczeństwo i trwałość budowli, a także przestrzeganie obowiązujących przepisów i norm branżowych. Ile kosztuje inwentaryzacja budynków? To zależy od skali obiektu i zakresu prac, jednak inwestycja w profesjonalną inwentaryzację z pewnością przyczyni się do zminimalizowania potencjalnych problemów związanych z nieruchomością w przyszłości.

 

Aktualności

Zobacz pełną listę ›
Dbamy o bezpieczeństwo Filharmonii Śląskiej

Dbamy o bezpieczeństwo Filharmonii Śląskiej

więcej
Budowa mostu przez Odrę - inwentaryzacja stanu technicznego obiektów

Budowa mostu przez Odrę - inwentaryzacja stanu technicznego obiektów

więcej
Szybka Kolej Miejska Gdańsk - monitoring

Szybka Kolej Miejska Gdańsk - monitoring

więcej
Centrum Przesiadkowe w Opolu - inwentaryzacja stanu technicznego

Centrum Przesiadkowe w Opolu - inwentaryzacja stanu technicznego

więcej