Inwentaryzacja zabudowy

Kluczowym dla prawidłowego określenia programu badań oraz dla późniejszej oceny wpływu robót budowlanych na otoczenie jest prawidłowo wykonana inwentaryzacja stanu technicznego istniejących obiektów budowlanych. Prace powinny obejmować wykonanie dokumentacji zdjęciowej oraz opisowej w obecności właściciela lub zarządcy obiektu. Dokumentacja, która ma w późniejszym etapie przynieść korzyść zarówno właścicielowi jak i firmie, która podjęła się wykonania robót budowlanych w sąsiedztwie istniejących obiektów musi być wykonana w sposób skrupulatny. Protokół dotyczący każdego obiektu powinien zawierać informacje o wieku konstrukcji, rodzaju użytych do budowy elementów, uszkodzeniach, które pojawiły się w przeszłości oraz wykonanych istotnych naprawach. Zinwentaryzowane powinny zostać wszelkie uszkodzenie w postaci rys, pęknięć i ubytków. Uszkodzenia należy opisać nadając im numer, lokalizując je na schemacie obiektu, wykonując pomiar długości i rozwarcia oraz dokumentując na fotografiach. Dokumentacja zdjęciowa zawarta w części opisowej zawiera jedynie poglądowe zdjęcia prezentujące ogólny stan techniczny obiektu. Całość zawarta jest, w zależności od rozmiaru na płycie CD, pendrive lub na dysku przenośnym. Do dokumentacji załączone są protokoły podpisywane osobno dla każdego obiektu lub mieszkania z właścicielem lub zarządcą.

Poprawienie wykonana dokumentacja może posłużyć do sporządzenia wytycznych dla bezpiecznej realizacji prac oraz może stanowić podstawę do rozmów na temat roszczeń.

Inwentaryzacje stanu technicznego obiektów budowlanych wykonywane przez Metris dostosowane są do parametrów obiektów oraz oczekiwań klientów.
Ze względu na skomplikowanie konstrukcji dokumentacja fotograficzna powstaje jako:
- tradycyjne zdjęcia wysokiej rozdzielczości;
- zdjęcia w wykonywane za pomocą kamery 360˚;
- zdjęcia wykonywane za pomocą drona;
- ortoobrazy;
- nagrania odcinków dróg z możliwością pomiarów długości i powierzchni uszkodzeń.

Kiedy trzeba wykonać inwentaryzację zabudowy?

Rozpoczynając remont, przebudowę lub nadbudowę obiektu, inwestor musi przygotować odpowiednią dokumentację techniczną, która będzie obrazowała planowane zmiany. Wykonanie inwentaryzacji stanu technicznego budynku może zastąpić pierwotny projekt budowlany, na podstawie którego wydane zostało pozwolenie na budowę budynku. W sytuacji, kiedy inwestor nie ma dostępu do pierwotnego projektu lub ten został zniszczony, czy zgubiony, inwentaryzacja jest niezbędna do tego, aby inspektor budowlany mógł wydać pozwolenie na przebudowę/remont obiektu. Ekspertyza budowlana przydaje się również w innych sytuacjach, na przykład przed planowaną sprzedażą, bądź zakupem budynku, dla oceny stanu technicznego budynku, a także przed planowanym wykonaniem nowych instalacji w obiekcie.

Na czym polega ekspertyza budowlana?

Inwentaryzacja budowlana jest to projekt techniczny budynku, wykonany na podstawie stanu rzeczywistego obiektu. Na podstawie ekspertyzy architekt może przygotować projekt przebudowy, który z kolei jest podstawą do otrzymania pozwolenia na przebudowę. Inwentaryzacja pozwoli również inwestorowi ocenić rzeczywisty stan budynku i dokładnie zaplanować remont. Inwentaryzacja zabudowy wykonywana jest w postaci oprawionych i podpisanych rysunków technicznych i zawiera następujące elementy:

Realizacje

Zobacz pełną listę ›
Dbamy o bezpieczeństwo Filharmonii Śląskiej

Dbamy o bezpieczeństwo Filharmonii Śląskiej

więcej
Budowa mostu przez Odrę - inwentaryzacja stanu technicznego obiektów

Budowa mostu przez Odrę - inwentaryzacja stanu technicznego obiektów

więcej
Szybka Kolej Miejska Gdańsk - monitoring

Szybka Kolej Miejska Gdańsk - monitoring

więcej
Centrum Przesiadkowe w Opolu - inwentaryzacja stanu technicznego

Centrum Przesiadkowe w Opolu - inwentaryzacja stanu technicznego

więcej