Monitoring konstrukcji

Rozwój technologii rodzi nowe możliwości w zakresie realizacji coraz bardziej wymagających przedsięwzięć. To stwierdzenie dotyczy każdej strefy przemysłu, w tym również budownictwa. Nowoczesne rozwiązania technologiczne w zakresie możliwości wykorzystania materiałów, maszyn oraz zastosowania obliczeń stwarzają coraz bardziej wymagające warunki wznoszenia konstrukcji. Z tym związana jest również kwestia monitorowania wpływu prac budowlanych na obiekty sąsiednie.

 monitoring konstrukcji

Ze względu na ceny gruntów obecnie wznoszone obiekty budowane są wyżej, głębiej, a także bliżej istniejących obiektów. Tendencja ta wymusza jednak konieczność dużej troski o to, co wykracza poza obręb działki inwestycyjnej. Dla bezpieczeństwa całości procesu kluczowe jest monitorowanie wpływów prac budowlanych na sąsiednią infrastrukturę. Obiekty znajdujące się w najbliższym otoczeniu niejednokrotnie są w złym stanie technicznym lub mają ogromną wartość kulturową. Dla zabezpieczenia takich sytuacji oraz bezpieczeństwa ludzi konieczne jest prowadzenie ciągłego monitoringu takich parametrów, jak przemieszczenia, drgania czy hałas. W budownictwie wykorzystywane są często technologie, które mają istotny wpływ na przyspieszenie tempa realizacji prac przy jednoczesnym zwiększeniu stopnia oddziaływania na otoczenie. Istnieją jednak rozwiązania i warte wdrożenia środki ostrożności, dzięki którym tego typu działania są w pełni kontrolowalne i bezpieczne.

 

Wprowadzenie nowoczesnych technologii związanych z monitorowaniem konstrukcji w Metris sp. z o.o. było naturalną konsekwencją oczekiwań rynku. Jako część międzynarodowego koncernu budowlanego, w którego skład wchodzi również departament geotechniczny doskonale zdajemy sobie sprawę z konieczności weryfikowania wpływów technologii na istniejącą infrastrukturę. Analizę wpływów prowadzimy już od wielu lat, co pozwoliło nam zapoznać się z problemami występującymi podczas prac geotechnicznych.

Aktualności

Zobacz pełną listę ›
Port Praski - ciągły monitoring konstrukcji

Port Praski - ciągły monitoring konstrukcji

więcej
Monitoring budynków mieszkalnych - systemy monitoringu

Monitoring budynków mieszkalnych - systemy monitoringu

więcej
Dbamy o bezpieczeństwo Filharmonii Śląskiej

Dbamy o bezpieczeństwo Filharmonii Śląskiej

więcej
Szybka Kolej Miejska Gdańsk - monitoring

Szybka Kolej Miejska Gdańsk - monitoring

więcej