Monitoring konstrukcji

Poza geodezyjnym monitoringiem osiadań prowadzone mogą być równolegle pomiary odkształceń ścian obudowy wykopu lub sąsiednich obiektów. Pomiary w zależności od potrzeb prowadzić można w sposób ciągły lub etapowo zgodnie z postępem prac na budowie.