Pomiary tensometryczne

Pomiar tensometryczny służy do pomiaru naprężeń w badanym elemencie. Proces ten realizowany jest poprzez pomiar odkształcenie, a wartość naprężenia obliczana jest w oparciu o równania matematyczne.

Pomiary tensometryczne realizowane są za pomocą różnych typów czujników przytwierdzanych do badanego elementu konstrukcyjnego. Czujniki można podzielić możliwy sposób montażu. Do dyspozycji mamy kilka typów urządzeń. Do najbardziej popularnych należą tensometry spawane, klejone oraz instalowane na kotwy.