Lokalizacja kolizji

Prowadzenie prac na terenach, które objęte były już zabudową niesie ryzyko uszkodzenia istniejącej podziemnej infrastruktury. Przed rozpoczęciem prac możliwe jest zweryfikowanie występujących w podłożu przeszkód takich jak fundamenty, elementy konstrukcji czy rurociągi. W zależności od rodzaju planowanych prac, ich zasięgu w podłoże