Port Praski - ciągły monitoring konstrukcji

Ciągły monitoring konstrukcji jest rozwiązeniem, które zabezpiecza  jednocześnie stan istniejącej infrastruktury oraz możliwość  prowadzenia prac budowlanych bez nieuzasadnionych przestojów.  Bezpośrednia kontrola parametrów wpływających na stan istniejącej zabudowy daje możliwość natychmiastowej reakcji, tym samym eliminując możliwść wystąpienia zniszczeń.

Prace rozpoczęliśmy od wykonania inwentaryzacji stanu technicznego istniejących budynków. Po weryfikacji stanu obieków opracowaliśmy projekt monitoringu i bezpiecznej realizacji prac. Od początku roku 2018 przez kilka miesięcy prowadziliśmy ciągły monitoring drgań na obiektach zlokalizowanych najbliżej budowy.

Więcej informacji:
https://www.metris.com.pl/p/77,inwentaryzacja_zabudowy
https://www.metris.com.pl/p/78,pomiar_drgan
https://www.metris.com.pl/p/81,pomiary_odksztalcen_budynkow