Gliwice - pomiar rozwarcia rys

W związku z planowanymi pracami budowlanymi w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów wykonaliśmy inwentaryzację zarysowań sąsiedniej konstrukcji.  
Roboty budowlane związane z rozbudową budynku Poczty Głównej w Gliwicach polegać będą m.in. na wykonaniu mikropali. Ten etap wykonywany będzie z obniżonego poziomu terenu. Istniejące zabudowania ze względu na swój stan objęte zostały monitoringiem. Istniejace rysy zostały przez nas pomierzone i opisane. Następnie założylismy na nich szczelinomierze, które na bieżąco będą informowały Wykonawcę prac o ich stanie.  Ten typ szczelinomierza daje więcej informacji niż klasyczne szkiełko, ponieważ podczas pęknięcia szkiełka nadal nie wiemy o tym czy szczelina się otwiera, zamyka czy też przesuwają się względem siebie elementy konstrukcji po dwóch stronach zarysowania.

Więcej informacji:
https://www.metris.com.pl/p/80,pomiar_rozwarcia_rys