Polska norma

Wibracje, czyli drgania mechaniczne stanowią dodatkowe obciążenie dla budynków, niezależnie od źródła ich pochodzenia. Norma PN-85/B-02170 zawiera szczegółowe regulacje w zakresie dokonywania ocen wpływu drgań na obiekty. Podstawą ocen są wyniki pomiarów drgań przekazywanych przez podłoże na budynki; rozważany zakres częstotliwości drgań to 1 – 100 Hz.

Zgodnie z normą, oceny drgań można dokonywać w sposób pełny lub przybliżony. W przypadku oceny przybliżonej stosuje się skale:

  • SWD-I – dla budynków jedno- lub dwukondygnacyjnych o małych wymiarach, nie przekraczających 15 m w wysokości i wymiarach zewnętrznych rzutu poziomego;
  • SWD-II – dla budynków nie wyższych niż 5 kondygnacji, o wysokości mniejszej niż podwójna najmniejsza szerokość budynku w rzucie poziomym.

Dzięki normie PN-85/B-02170 można określić strefy wpływu drgań na budynek:

  • strefa I – drgania nieodczuwalne,
  • strefa II – drgania odczuwalne, ale nieszkodliwe,
  • strefa III – drgania szkodliwe,
  • strefa IV – drgania o dużej szkodliwości,
  • strefa V – drgania powodujące awarię.

W Metris świadczymy usługi pomiaru drgań w ramach monitoringu konstrukcji.