Monitoring budynków mieszkalnych - systemy monitoringu

Starając się sprostać coraz bardziej wyrafinowanym oczekiwaniom naszych klientów wprowadzamy stale udoskonalenia. Najnowszym efektem naszej pracy jest możliwość zaproponowania Państwu kompleksowego systemu monitoringu.

Najbardziej wydajnym sposobem prowadzenia monitoringu konstrukcji są systemy „szyte na miarę”. Możliwość połączenia w jednej chmurze wielu urządzeń różnego typu, inklinometry, akcelerometry, termometry i inne w zależności od potrzeb, daje obraz pełnego nadzoru nad otoczeniem budowy. Elementy systemu mogą być montowane na elewacjach budynków, w garażach podziemnych lub w innych lokalizacjach uznanych za najlepsze do przeprowadzenia pomiaru. System ma możliwość informowania o przekroczeniu poziomów alarmowych lub ostrzegawczych za pomocą SMS lub e-mail. W zależności od rodzaju czujnika oraz konstrukcji poziomy za każdym razem dobierane są indywidualnie. Pomiary drgań prowadzone są najczęściej w oparciu o PN-B-02170 lub DIN4150, ale mamy również możliwość wykorzystania szeregu innych światowych standardów, w zależności od rodzaju pomiaru.

Pierwsze czujniki już pracują i sprawdzają czy prace prowadzone są bezpiecznie.

Więcej informacji:
https://www.metris.com.pl/p/81,pomiary_odksztalcen_budynkow