Badania kotew gruntowych

Uzupełnieniem działalności firmy Metris w zakresie badań geotechnicznych jest oferta związana z testowaniem mikropali oraz gwoździ oraz kotew gruntowych. W zakresie wykonywanych usług znajduje się sprężanie kotew, badania odbiorcze, badania przydatności oraz zrywanie i deinstalacja kotew. Możliwości wykonawcze wykraczają poza standardy i poza zwykłymi kotwami linowymi lub prętowymi  z pojedynczą buławą wykonujemy również badania kotew wielobuławowych.
Badania wykonujemy w oparciu o:
- PN-EN 14199:2015 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych – Mikropale.
- PN-EN 1537:2013 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Kotwy gruntowe.
- PN-EN ISO 22477-5 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania konstrukcyjnych elementów geotechnicznych. Część 5: Badania kotew

 Wykonawstwo zabezpieczeń wykopów w postaci ścianek szczelnych, berlińskich czy ścian szczelinowych coraz częściej wymaga zastosowania dodatkowego podparcia w postaci kotew gruntowych lub rozparć. W przypadku stosowania kotew gruntowych, zgodnie z wymaganiami normowymi, konieczne jest wykonanie sprężenia w celu kontroli zachowania się pod obciążeniem oraz sprężenia cięgna i zakotwienia go na poziomie naciągu blokowania. W szczególnych wypadkach wymagane jest również zrywanie kotew lub ich częściowa deinstalacja.