Budowa mostu przez Odrę - inwentaryzacja stanu technicznego obiektów

Realizacja każdego projektu wymaga dostosowania się do jego konkretnych potrzeb i wymagań w oparciu o dokumenty kontraktowe oraz dokumentację techniczną. Bazując na podstawowych informacjach przed rozpoczęciem prac konieczne jest wykonanie inwentaryzacji stanu technicznego budynków. W zależności od wymagań opisanych w powyższych dokumentach oraz stanu istniejących obiektów wykonać należy dokumentację zdjęciową wraz z opisem uszkodzeń lub ekspertyzę budowlaną wykonaną przez osobę z odpowiednimi kompetencjami i uprawnieniami.

Podstawowy zakres dokumentacji stanu istniejącego obejmuje dokładne zdjęcia obiektów, ich elewacje oraz wnętrza, pomiar uszkodzeń w postaci rys i pęknięć. Zdjęcia wykonywane są za pomocą aparatu fotograficznego oraz kamery 360o natomiast zdjęcia elewacji wysokich budynków oraz dachów przy użyciu drona. Podsumowaniem prac jest protokół potwierdzający zgodność podpisany przez Zarządcę lub Właściciela nieruchomości. Dokument ten wymagany jest w przypadku wystąpienia roszczeń do wypłaty odszkodowania. Znacznie też przyspiesza on weryfikację uszkodzeń i wypłatę ewentualnych należności

Ekspertyza budowlana jest dokumentem znacznie bardziej rozbudowanym technicznie i powinna zawierać takie elementy jak:

  • opis techniczny budynku (uwzględnia on lokalizację, charakter budynku, rodzaj budynku, wysokość budynku, powierzchnię budynku oraz liczbę kondygnacji);
  • rzut działki w skali 1:500 (na rzut naniesiony jest budynek, oraz wszelkie przylegające elementy konstrukcji, takie jak schody, chodnik, taras, studnia, szambo, śmietnik, przyłącza podziemne, przyłącza naziemne, oraz sąsiednią zabudowę);
  • opis materiałów budowlanych, z jakich obiekt został wykonany;
  • zwymiarowane rzuty każdej kondygnacji budynku (na rzutach zaznaczone są urządzenia oraz instalacje sanitarne, w skali 1:50 lub 1:100);
  • rzut dachu wraz z elementami więźby dachowej, przewodami wentylacyjnymi, przewodami kominowymi, oraz rodzajem odwodnienia, rzut dachu wykonany jest w skali 1:50 lub 1:100;
  • rysunki budowlano-architektoniczne elewacji oraz wszystkich jej elementów;
  • przekroje każdej kondygnacji budynku, zawierające zaznaczone wysokości charakterystycznych punktów;
  • dokumentację fotograficzną.

 

W październiku 2019 wykonaliśmy na zlecenie firmy Mota-Engil Central Europe S.A. inwentaryzacje stanu technicznego budynków oraz dróg i wału w ramach realizacji zadania pn.: „Budowa mostu przez rzekę „Odrę” wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282”

Wymagania kontraktu zakładały konieczność przeprowadzenia inwentaryzacji budynków wzdłuż zaprojektowanej trasy inwestycji w strefie oddziaływania na budynki. Prace obejmowały wykonanie dokumentacja zdjęciowej dróg dojazdowych do inwestycji oraz obiektów wzdłuż nich w obrębie 3 miejscowości. Całość prac odbywała się pod nadzorem rzeczoznawcy budowlanego.

 

Więcej informacji:
http://www.metris.com.pl/p/77,inwentaryzacja_zabudowy