Pomiar rozwarcia rys

W przypadku zabudowy o widocznych już uszkodzeniach ważne jest, aby móc określić czy  i w jaki sposób prace budowlane wpływają na konstrukcję. Montaż wskaźników rozwarcia rys pozwala na obserwację wartości przemieszczeń krawędzi rys.