Pomiar drgań

Pomiar drgań


Pracom na budowie bardzo często towarzyszą wibracje. Powstają one podczas wykorzystania ciężkiego sprzętu, robót rozbiórkowych, wibrowania grodzic stalowych czy wbijania pali. Opisane technologie robót generują drgania podłoża gruntowego, które przenoszone są na sąsiednie obiekty budowlane. Prowadzenie pomiarów ma na celu prowadzenie bieżącej kontroli poziomu drgań, co pozwala na zabezpieczenie sąsiedniej zabudowy przed uszkodzeniami.  Mierzone natężenie drgań, pozwala na zebranie informacji trzech zmiennych prostopadłych na przestrzeni czasu trwania rejestracji. 
Wibracje oprócz niekorzystnego wpływu na budynki , mają również niekorzystny wpływ na ludzi. Długotrwała ekspozycja w miejscu pracy może przełożyć się na problemy zdrowotne. Pomiary wibracji wykonywane są również w celu kontroli wartości przekazywanych na budynki przez podłoże gruntowe, a pochodzące od ruchu kołowego, kolejowego lub działalności przemysłowej. 
Do oceny wpływu drgań stosujemy najczęściej:

Prowadzenie monitoringu

W zależności od warunków terenowych i zasięgu strefy wpływów dynamicznych należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie obiektów budowlanych. Przed rozpoczęciem prac ciężkim sprzętem budowlanym należy rozpocząć  monitoring wibracji na obiektach poddanych oddziaływaniom od prowadzonych robót. Do monitoringu wibracji wykorzystujemy czujniki wyposażone w łączność GSM umożliwiającą bieżącą kontrolę rejestrowanych wielkości drgań oraz automatycznie generujące informacje w formie SMS o przekroczeniu dopuszczalnych wartości.

Pomiar drgań polega na przykręceniu czujnika do nośnego elementu monitorowanej konstrukcji w poziomie otaczającego terenu w najmniejszej możliwej odległości od źródła drgań. Czujnik rejestruje prędkości i częstotliwości drgań. Wielkości mierzone są w trzech prostopadłych do siebie kierunkach. Kierunek Z ustawiany jest jako pionowy, kierunek Y równoległy do osi obiektu, ściany i kierunek X prostopadły do osi ściany. Czujniki rejestrują prędkości i częstotliwości drgań. Zakres pomiarowy czujnika wynosi dla częstotliwości 1-350Hz, prędkości do 250mm/s, przy częstotliwości próbkowania urządzenia 4096 Hz. 

W przypadku stwierdzenia przekroczenia poziomu dopuszczalnych drgań (powiadomienie SMS w czasie rzeczywistym) osoby odpowiedzialne za realizację robót budowlanych otrzymują informacje, na podstawie której można zatrzymać prace i okreścić dalsze czynności w sposób świadomy i odpowiedzialny.

 

W przypadku stwierdzenia przekroczenia poziomu ostrzegawczego, ustawionego na 80% dopuszczalnej wartości prędkości drgań dokonana zostanie inspekcja budynku w celu stwierdzenia ewentualności wystąpienia uszkodzeń. Inspekcja zostanie wykonana również po zakończeniu fazy wbijania pali testowych nawet w wypadku braku występowania przekroczeń dopuszczalnych poziomów.

Każda realizacja wymaga indywidualnego podejścia i analizy danych technicznych.

Polska norma

Polska norma

Aktualności

Zobacz pełną listę ›
Port Praski - ciągły monitoring konstrukcji

Port Praski - ciągły monitoring konstrukcji

więcej
Monitoring budynków mieszkalnych - systemy monitoringu

Monitoring budynków mieszkalnych - systemy monitoringu

więcej
Pomiar drgań - ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach

Pomiar drgań - ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach

więcej
Szybka Kolej Miejska Gdańsk - monitoring

Szybka Kolej Miejska Gdańsk - monitoring

więcej