Pomiar hałasu

Prowadzenie robót budowlanych w zwartej zabudowie miejskiej może generować spadek komfortu mieszkańców. Badanie poziomu hałasu pochodzącego od robót budowlanych pozwala na określenie rzeczywistych wartości i porównanie ich z normowymi.