Pomiar drgań - ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach

Popularnym problemem, zwłaszcza na terenach przemysłowych oraz w pobliżu linii kolejowych i tramwajowych jest wpływ drgań. Drania, poza wpływem na konstrukcję obiektów budowlanych mogą również stanowić utrudnienie dla funkcjonowania organizmu ludzkiego. Badania, które weryfikują bezpieczny poziom drgań oraz ich wpływ wykonywane są w oparciu o zapisy zawarte w PN-B-02171 „Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach”.  Norma opisuje metody oceny wpływu drgań przenazywanych na ludzi w budynkach i odbierających drgania w sposób bierny oraz kryteria zapewnienia tym ludziom niezbędnego komfortu wibracyjnego.
Podczas oceny wpływu drgań na ludzi w budynkach należy uwzględnić poniższe czynniki:
- przeznaczenie budynku;
- porę występowania drgań (dzień lub noc);
- charakter drgań i ich powtarzalność;
- kierunek działania drgań i pozycję ciała człowieka podczas odbioru drgań.

Parametrem do oceny wpływu drgań jest zarejestrowana i obliczona wartość skuteczna prędkości drgań w pasmach 1/3 oktawowych.
W wyniku oddziaływania drgań o częstotliwościach, które pokrywają się z częstotliwością drgań własnych narządów, narządy wpadają w drgania tzw. rezonansowe, powodując przykre doznania subiektywne. Bardzo niebezpieczny jest zwłaszcza rezonans głowy, który powoduje bardzo silne podrażnienie narządu przedsionkowego, zwanego błędnikiem.  Jeżeli przekroczone zostaną wartości normowe każdorazowo należy wyznaczyć źródło drgań poprzez wykonanie dodatkowych pomiarów. Następnie zminimalizować drgania źródeł poprzez usunięcie ewentualnych przyczyn generowania wibracji, np. luzy, zużycie, sposób montażu w przypadku drgań generowanych przez maszyny przemysłowe. Możliwe jest też zastosowanie tłumienia drgań przez materiały wibroizolacyjne oraz dylatowanie fundamentów maszyn od otoczenia. W przypadku, w którym jest to możliwe można także zastosować eliminatory drgań, które dostroją częstotliwość pracy maszyn tak, że generowane wibracje nie będą stanowiły zagrożenia dla organizmów ludzkich (z zakresu 1-80HZ).

W czerwcu 2019 wykonaliśmy pomiar drgań w budynku biurowym zlokalizowanym w sąsiedztwie budynków przemysłowych, którego wyniki jasno wykazały przekroczenie dopuszczalnych standardów. 

 Wpływ drgań na ludzi jest niezwykle istotne i nie może być bagatelizowany.
W przypadku zainteresowania zapraszamy do kontaktu.  

Więcej informacji:
Michał Maj - 501 702 843; mmj@metris.com.pl
https://www.metris.com.pl/p/78,pomiar_drgan