Bielsko-Biała - statyczne badanie nośności pali

W ramach współpracy z SM Polska w grudniu 2019 r. wykonaliśmy statyczne badania nośności pali fundamentowych w Bielsku Białej dla potrzeby rozbudowy salonu samochodowego. Próbne obciążenie przeprowadziliśmy w oparciu o zapisy normy PN-83/B-02482: Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych. Zadanie obejmowało weryfikację nośności dwóch pali CFA Ø500 metodą belki odwróconej z wykorzystaniem pali kotwiących. Niezbędna dbbo wykonania tego typu badania jest aparatura pomiarowa składająca się z czujników o wysokiej dokładności wskazań, które należy zamontować na niezależnej bazie pomiarowej, z siłownika hydraulicznego o nośności dostosowanej do wartości obciążenia oraz niwelatora, za pomocą którego kontrolować należy przemieszczenia pali kotwiących.

Odpowiednie przygotowanie do wykonania badania obejmuje analizę dokumentacji technicznej oraz warunków na terenie budowy. Dokumentacja powinna obejmować projekt wykonawczy posadowienia, dokumentację geologiczną oraz metryki wykonanych pali. Wytypowane do badania powinny być pale znajdujące się w najbardziej niekorzystnych warunkach gruntowych. Na podstawie przeprowadzonej analizy możliwe jest właściwe wytypowanie pali, które podlegać będą badaniu nośności. Kolejnym etapem przygotowania do realizacji jest zabezpieczenie odpowiedniej nośności dźwigu, bezpiecznych platform roboczych dla ciężkiego sprzętu i montażu konstrukcji oraz zapewnienie konstrukcji w postaci belek stalowych, których parametry wytrzymałościowe zapewnią możliwość realizacji zadania do żądanej wartości. Przy doborze belek ważna jest wartość obciążenia oraz układ pali kotwiących, który determinuje długość belki głównej oraz belek poprzecznych.