Budowa mostu przez Odrę - inwentaryzacja stanu technicznego obiektów

Realizacja każdego projektu wymaga dostosowania się do jego konkretnych potrzeb i wymagań w oparciu o dokumenty kontraktowe oraz dokumentację techniczną. Bazując na podstawowych informacjach przed rozpoczęciem prac konieczne jest wykonanie inwentaryzacji stanu technicznego budynków. W zależności od wymagań opisanych w powyższych dokumentach oraz stanu istniejących obiektów wykonać należy dokumentację zdjęciową wraz z opisem uszkodzeń lub ekspertyzę budowlaną wykonaną przez osobę z odpowiednimi kompetencjami i uprawnieniami.

Podstawowy zakres dokumentacji stanu istniejącego obejmuje dokładne zdjęcia obiektów, ich elewacje oraz wnętrza, pomiar uszkodzeń w postaci rys i pęknięć. Zdjęcia wykonywane są za pomocą aparatu fotograficznego oraz kamery 360o natomiast zdjęcia elewacji wysokich budynków oraz dachów przy użyciu drona. Podsumowaniem prac jest protokół potwierdzający zgodność podpisany przez Zarządcę lub Właściciela nieruchomości. Dokument ten wymagany jest w przypadku wystąpienia roszczeń do wypłaty odszkodowania. Znacznie też przyspiesza on weryfikację uszkodzeń i wypłatę ewentualnych należności

Ekspertyza budowlana jest dokumentem znacznie bardziej rozbudowanym technicznie i powinna zawierać takie elementy jak:

 

W październiku 2019 wykonaliśmy na zlecenie firmy Mota-Engil Central Europe S.A. inwentaryzacje stanu technicznego budynków oraz dróg i wału w ramach realizacji zadania pn.: „Budowa mostu przez rzekę „Odrę” wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282”

Wymagania kontraktu zakładały konieczność przeprowadzenia inwentaryzacji budynków wzdłuż zaprojektowanej trasy inwestycji w strefie oddziaływania na budynki. Prace obejmowały wykonanie dokumentacja zdjęciowej dróg dojazdowych do inwestycji oraz obiektów wzdłuż nich w obrębie 3 miejscowości. Całość prac odbywała się pod nadzorem rzeczoznawcy budowlanego.

 

Więcej informacji:
https://www.metris.com.pl/p/77,inwentaryzacja_zabudowy