Niemcy, Jena - badanie kotew gruntowych

Naturalnym następstwem doświadczenia, które zdobywaliśmy latami w obszarze badań nośności pali stały się badania kotew i gwoździ gruntowych. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN-EN 1537 Wykonawstwo specjalistycznych robót geotechnicznych – kotwy gruntowe wyróżnić można 3 typy badań:

- badania wstępne,

- badania przydatności,

- badania odbiorcze.

Celem wykonywania badań wstępnych przed wykonaniem kotew użytkowych jest ocena wytrzymałości kotwy na styku buława-grunt, określenie krytycznego naciągu pełzania kotwy lub krzywej pełzania na różnych poziomach odciążenia aż do zerwania.

Badania przydatności mają na celu potwierdzenie założeń projektowych, czyli wytrzymałości kotwy pod próbnym obciążeniem, krzywej pełzania aż do obciążenia naciągiem próbnym oraz określenia umownej swobodnej długości cięgna.

Badania odbiorcze przeprowadzane jest dla każdej kotwy, wynikiem jego jest potwierdzenie wytrzymałości kotwy.

Typy badań, poza zakresem konieczności ich wykonania dla danej konstrukcji, różni również sam przebieg. Szczegółowe informacje zawarte są w PN-EN 1537 Wykonawstwo specjalistycznych robót geotechnicznych – kotwy gruntowe.

W ramach współpracy, którą nawiązaliśmy z Dywidag-Systems International GmbH, wykonaliśmy w lipcu 2019 r. badania przydatności kotew w miejscowości Jena na terenie Niemiec. Łącznie wykonaliśmy 54 badania, przeprowadzone na kotwach 9-linowych, maksymalna wartość obciążenia 2400kN.

sprężanie kotewe

Z przyjemnością prezentujemy zdjęcia z naszej niemieckiej realizacji.

 

Więcej informacji:

https://www.metris.com.pl/p/97,badania_kotew_gruntowych