Szczecin, rozbudowa Teatru Polskiego - monitoring konstrukcji

Przez długi czas, ponad 2 lata od marca 2020 do czerwca 2022, Szczecin był jedną z naszych najczęstszych destynacji. Na zlecenie Budimex w ramach rozbudowy budynku Teatru Polskiego prowadziliśmy ciągły monitoring przemieszczeń konstrukcji istniejącego obiektu, rozwarcia rys oraz monitoring inklinometryczny ściany szczelinowej, stanowiącej zabezpieczenie wykopu. Zakres prac geotechnicznych budzi podziw, o tym więcej można przeczytać u wykonawcy - Soletanche Polska sp. z o.o., my tymczasem opiszemy nasz wkład w to zadanie.

Monitoring konstrukcji Metris


Istniejący budynek teatru poddany został modernizacji, a tuż obok wzniesiono nowy obiekt. Dla bezpieczeństwa istniejących obiektów przez cały okres prowadzenia prac geotechnicznych, robót ziemnych oraz konstrukcyjnych prowadziliśmy monitoring przemieszczeń ściany zewnętrznej istniejącego budynku teatru oraz budynku sąsiadującego z inwestycją. Dodatkowo prowadzony był także monitoring przemieszczeń ściany szczelinowej poprzez wykonywane przez nas pomiary inklinometryczne.