Inwentaryzacja stanu technicznego budynków - o co w tym wszystkim chodzi?

Inwentaryzacja stanu technicznego budynków, dlaczego jest istotnym elementem procesu budowlanego?

Prowadzenie każdego rodzaju prac budowlanych w sąsiedztwie istniejącej zabudowy niesie ze sobą ryzyko wystąpienia uszkodzeń, dlatego do prowadzenia tego typu prac każdorazowo należy podejść ze szczególną uwagą. Dobór technologii prowadzenia prac powinien uwzględniać odległość wszelkich budowli od inwestycji budowlanej, ale także ich stan techniczny, rodzaj konstrukcji, sposób posadowienia, przeznaczenie itp. Innego typu bowiem prace będą możliwe do wykonania w sąsiedztwie szpitala, inne dozwolone będą na terenach przemysłowych, a inne w sąsiedztwie wiaduktu kolejowego, który już na etapie projektowania został dostosowany do obciążeń dynamicznych. Po wybraniu technologii, która w jak najmniejszym stopniu oddziaływać będą na okoliczną zabudowę, następuje proces opracowania szczegółowej dokumentacji technicznej. Już na tym etapie często warunkiem prowadzenia prac jest przeprowadzenie inwentaryzacji stanu technicznego budynków, a czasem nawet ekspertyzy technicznej, jako potwierdzenie przyjętych założeń. Wszelkie odstępstwa mogą stanowić podstawę do zmiany technologii, np. jeżeli stan budynków okazał się być gorszy niż zakładano i prowadzenie prac może spowodować uszkodzenia lub zniszczenie obiektów.

inwentaryzacja stanu technicznego budynku

Co powinna zawierać prawidłowo wykonana dokumentacja?

W następstwie prowadzenia inwentaryzacji stanu technicznego budynków powstać powinien protokół zawierający najważniejsze informacje o konstrukcji obiektu, np. konstrukcja ścian, stropów, rodzaj więźby i pokrycia dachu. Niniejszy protokół sporządzony powinien być w obecności właściciela lub zarządcy obiektu oraz opatrzony jego czytelnym podpisem, potwierdzając tym samym opisany stan obiektu. Dodatkowo dokumentacja zawiera zdjęcia konstrukcji, elementów uszkodzonych, ale także części bez widocznych rys i pęknięć.

 Metris-ekspertyza budowlana

Po co to wszystko?

Celem wykonania inwentaryzacji stanu technicznego budynków, poza opisanym powyżej potwierdzeniem założeń projektowych na etapie doboru technologii, jest udokumentowanie stanu istniejącego przed rozpoczęciem prac budowlanych.  W przypadku wystąpienia jakichkolwiek uszkodzeń spowodowanych pracami budowlanymi właściciel lub zarządca obiektu ma dużo prostszą drogę do uzyskania należnego mu odszkodowania. Porównanie dokumentacji wykonanej na początku inwestycji i stanu obiektu w trakcie lub po zakończeniu prac umożliwia określenie źródła uszkodzeń i dużo szybszego ustalenia przyczyny. W szczególnych przypadkach wymagane może być sporządzenie szczegółowej ekspertyzy budynku.

 

Prawidłowo wykonana inwentaryzacja zabezpiecza interesy wykonawcy prac oraz właścicieli obiektów sąsiadujących. Polecamy świadome przygotowanie przed rozpoczęciem prac, my możemy pomóc w naszym zakresie.

 

Więcej informacji:

https://www.metris.com.pl/p/77,inwentaryzacja_zabudowy