S1 Węgierska Górka - badania odbiorcze kotew gruntowych

W ramach realizacji zadania pn.: „Budowa drogi ekspresowej S1 (dawniej S69) Bielsko-Biała – Żywiec – Zwardoń, odcinek Przybędza – Milówka (obejście Węgierskiej Górki)”, którego Generalnym wykonawcą jest Konsorcjum firm Mirbud S.A., PBDiM Kobylarnia S.A. oraz PSAZB Interbudmontaż prowadzone są m.in. różnego typu roboty geotechniczne. Całe zadanie, ze względu na swoją lokalizację, stanowi spore wyzwanie dla inżynierów. Jednym z elementów realizowanego kontraktu jest budowa tunelu. Wśród firm zaangażowanych w projekt znalazł się także Metris.

sprężanie kotew gruntowych metris

Zakres prac realizowanych przez Metris polega na wykonaniu badań kotew gruntowych. Badania realizujemy na zlecenie dostawcy materiału- Dywidag sp. z o.o., wykonawcą kotew jest Keller Polska sp. z o.o. Nasz udział w projekcie rozpoczęliśmy od przygotowaniu Projektu Próbnego Obciążenia, który powstał w oparciu o dokumentację techniczną oraz ISO 22477-5:2018 Geotechnical investigation and testing – testing od geotechnical structures – Part 5: Testing of ground anchors. Przedmiotem opracowaniu była konstrukcja oraz sposób wykonywania badań odbiorczych kotew gruntowych, wykonanych dla zapewnienia stateczności palisad zrealizowanych w technologii VDW. Prace realizowane w ramach tego zadania są ciekawe nie tylko ze względu na ilość badań koniecznych do przeprowadzenia oraz siłę, na które blokowane są kotwy. Najciekawszy jest bowiem program badań zakładający konieczność badania dwóch kotew w tym samym czasie, w układzie 1 i 3, a następnie 2 i 4.