Jaworzno - porealizacyjna analiza hałasu

W ramach realizacji zadania pn.:"Sporządzenie analizy porealizacyjnej w zakresie oceny skuteczności rozwiązań mających na celu zapewnienie ochrony terenów zabudowy mieszkaniowej przed emisją substancji zanieczyszczających do powietrza i hałasu w ul. Krakowskiej w Jaworznie" na odcinku od ul. Niemcewicza do skrzyżowania z ul. Podgórską sprawdziliśmy skuteczeność rozwiązań zastosowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa istniejącej i dobudowa drigiej jezdni DK79 (GP 2x2x) na odcinku między skrzyżowaniem z ul. Niemcewicza a ul. Podgórską w Jaworzenie w ramach Miasto Twarzą do Autostrady" - etap VI. Nasze prace polegały na wykonaniu dobowych pomiarów hałasu w różnych punktach i odniesieniu wartości do zapisów zawartych w decyzji Wojewody Śląskiego nr SR/III/66130/15/16/07 o środowidkowych uwarunkowaniach.

Więcej informacji:
https://www.metris.com.pl/p/79,pomiar_halasu