Szybka Kolej Miejska Gdańsk - monitoring

Na przełomie lutego i marca 2020 prowadziliśmy monitoring budynku należącego do spółki PKP Szybka Kolej Miejska w w Trójmieście Sp. z o.o. Miejscem badań był budynek konstrukcji ceglanej, w którym zaobserwowano zarysowania ścian. W budynku znajdują się suwnice oraz instalacje i urządzenia przeznaczone do napraw taboru. W związku z zarejestrowaniem uszkodzeń poproszono nas o przeprowadzenie pomiarów weryfikujących przyczyny powstania uszkodzeń.

Program monitoringu postanowiliśmy uszyć na miarę. Po analizie dokumentacji zaproponowaliśmy pomiar drgań, wychylenia oraz rozwarcia rys.  Do pomiaru drgań wykorzystano czujnik drgań MR3000C firmy Syscom. Urządzenie wyposażone jest w łączność GSM umożliwiającą bieżącą kontrolę rejestrowanych wielkości drgań w chmurze oraz automatycznie generujące informację w formie SMS  o przekroczeniu dopuszczalnych prędkości. Czujnik posiada oprogramowanie pracujące w oparciu o zalecenia normy PN-B-02170 „Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki”. Do pomiaru kąta wychylenia ścian wykorzystano czujniki systemu BeanDevice 2.4GHz z czujnikami inklinometrycznymi HI-Inc Xrange. Urządzenie łączy się transmisją bezprzewodową o częstotliwości 2,4 GHz z bramką, pełniącą funkcję sterownika dla poszczególnych czujników, a także wyposażoną w modem 4G LTE do wysyłania danych do „chmury”. Zakres pomiaru czujników HI-Inc Xrange wynosi ±15o, dokładność pomiarowa ±0.057°, a rozdzielczość w paśmie 10Hz wynosi 0.001°. Jako dopełnienie systemu zainstalowaliśmy również szczelinomierze rejestrujące zmiany w zachowaniu powstałych wcześniej zarysowań.

Po zakończeniu prac pomiarowych przekazaliśmy kompletny raport klientowi wraz z zawarciem rekomendacji dla dalszego użytkowania obiektu, pozostając jednocześnie do dyspozycji w kwestii pytań.

Więcej informacji:
https://www.metris.com.pl/p/81,monitoring_konstrukcji

 

Aktualności

Zobacz pełną listę ›
Aktualności

Aktualności

więcej
Szybka Kolej Miejska Gdańsk - monitoring

Szybka Kolej Miejska Gdańsk - monitoring

więcej