Badania statyczne nośności pali

Badania statyczne to tradycyjna metoda pomiaru nośności pali przy wciskaniu, wyciąganiu lub obciążeniu poziomym. Wykonywane są wg procedury podanej w PN-83/B-02483, która jest zgodna z zaleceniami Międzynarodowego Komitetu Geotechnicznego i innych procedur dostosowanych do charakteru obciążeń użytkowych. Badania statyczne wykonywane mogą być na wciskanie, wyciąganie lub obciążenia poziome pali.